คำขวัญของอำเภอศรีสงคราม

"หลวงปูตื้อลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ศรีสงคราม "

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
ป้อมยาม อบต.ศรีสงคราม


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม


ห้องน้ำสะอาด ของ อบต.ศรีสงคราม


ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน อปพร.
ศูนย์หน่วยกู้ชีพและกู้ภัย
โทร . 042 -  599292 ,  042 - 599496
อบต.ศรีสงคราม ตั้งอยู่บนถนนสาย ท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม
1 ความคิดเห็น:

  1. เทศบาลตำบลพังโคน
    http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
    *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

    ตอบลบ