คำขวัญของอำเภอศรีสงคราม

"หลวงปูตื้อลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ศรีสงคราม "

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลศรีสงคราม


สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 7  ถนน ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว 
ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682


สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ประมวลภาพในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีสงครามวัดศรีสมบูรณ์
อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
โบสถ์วัดศรีสมบูรณ์


โรงพยาบาลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
กศน. อำเภอศรีสงคราม


ตลาดผลไม้และอาหารสำเร็จรูป
ตลาดแห่งที่ 2


ย่านการค้าที่สำคัญของอำเภอศรีสงคราม 


ท่ารถโดยสารประจำทาง อำเภอศรีสงคราม


ร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวอร่อย


ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม


ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีสงคราม
เขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม 2554 15:57

    กี่ปี อำเภอศรีสงครามก็ยังเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลย

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม 2554 15:58

    อยากให้มีการพัฒนามากกว่านี้

    ตอบลบ