คำขวัญของอำเภอศรีสงคราม

"หลวงปูตื้อลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ศรีสงคราม "

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลศรีสงคราม


สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 7  ถนน ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว 
ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682






สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม




oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ประมวลภาพในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม



วัดศรีสมบูรณ์
อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 








โบสถ์วัดศรีสมบูรณ์


โรงพยาบาลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม



















ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม




กศน. อำเภอศรีสงคราม






ตลาดผลไม้และอาหารสำเร็จรูป
















ตลาดแห่งที่ 2


ย่านการค้าที่สำคัญของอำเภอศรีสงคราม 






ท่ารถโดยสารประจำทาง อำเภอศรีสงคราม






ร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวอร่อย






ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม


































ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีสงคราม
















เขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม







2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม 2554 15:57

    กี่ปี อำเภอศรีสงครามก็ยังเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลย

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม 2554 15:58

    อยากให้มีการพัฒนามากกว่านี้

    ตอบลบ